Äventyrsgruppen

I Äventyrsgruppen bedrivs största delen av verksamheten utomhus, med himlen som tak och marken som golv. Utemiljön är förskolans redskap för lek och lärande. Ute upplever och lär man med hela kroppen och med alla sina sinnen. Med hjälp av naturen kan vi göra det mesta utomhus som andra förskolor gör inomhus.

I Äventyrsgruppen tar vi tillvara på närmiljöns inspirerande miljöer och vistas mycket i skogen, på stranden, vid ån, på idrottsplatsen, parker, lekplatser och andra spännande ställen som finns i vår närhet. Verksamheten fokuserar på natur, miljö, hälsa, idrott och kreativitet.

Naturen är det bästa rummet för att ge barn möjlighet till rörelse, spänning, upplevelser och lärande. Här hittar barn snabbt sin upptäckar- och skaparglädje, utvecklar kunskap att handla efter allemansrätten och värna om miljön. Ute i naturen får barnen utforska, upptäcka, experimentera och leka. Miljön i naturen är inte förutbestämd vilket skapar fantastiska möjligheter för barnens fantasi och kreativitet. Här får den verkligen fritt spelrum.

Att vara ute ska vara Rååligt!

Naturen erbjuder olika sinnesupplevelser som väcker barnens lust att röra på sig, som till exempel att hoppa i lövhögar och vattenpölar, klättra i träd och över stock och sten, kämpa i motvind, klafsa i lera, plumsa i snö och kasa på is. Utomhus får vi mycket solljus och frisk luft som vi behöver för att må bra. Det är viktigt med en balans mellan det livliga och det lugna och i naturen tar vi del av både tystnaden men också av naturens ljud.

Med vår verksamhet vill vi ge barnen

·        utevistelse större delen av dagen
·        utrymme för fantasi och kreativitet
·        utmaningar i motorik och koordination
·        lust till att lära
·        naturupplevelser
·        miljömedvetenhet
·        kunskap om djur och natur
·        god hälsa och sinnesupplevelser
·        spännande upplevelser som engagerar kropp och själ
·        möjlighet att lära känna och utforska närmiljön

Basen på Råå förskola

Äventyrsgruppen har sin bas på Råå förskola. Här erbjuder vi barnen ”traditionellt” lek- och skapandematerial som till exempel pärlor, lego, bilar och dockor. Vår närmiljö erbjuder en underbar strandremsa med massor att utforska, och vi ger oss ofta iväg till skog och park.

Vi vistas utomhus i alla slags väder med mottot ”kläder efter väder”. Att gå i en utegrupp innebär dock inte att barnen alltid är ute, utan sunt förnuft råder. Vid längre tids kyla eller svårt väder bedrivs delar av verksamheten inomhus.

Forskning visar att lek utomhus utvecklar barn både socialt och emotionellt. Att använda sig av naturen i lärande väcker lusten och stimulerar hjärnans tillväxt, särskilt i åldrarna tre till sex år. Barn som vistas ute mycket är mer koncentrerade, mindre rastlösa och drabbas mer sällan av infektioner.

I naturen får barnen leka, upptäcka och lära med alla sinnen och hela kroppen. Att praktiskt och lustfyllt få uppleva stimulerar nyfikenheten, självkänslan och ger förståelse. Även rörelseutrymmet är större och bidrar till fysisk och motorisk utveckling.

Naturen blir ett laboratorium, en plats för konstruktion, friluftsliv och rörelse, gemenskap, reflektion och massor av lek och lärande. Studier visar också att naturen är mer genusneutral.

Känslan för naturen grundläggs genom att vara ute, i alla väder och alla årstider. Att dagligen och helt väderoberoende få vistas ute är viktigt för alla barn. Dessutom ger det en minskad infektionsrisk, ökad aptit och bättre sömn.