Om oss

Råå förskola erbjuder allt som kan önskas i form av ljus, rymd och närheten till hav och natur.

Vi finns i spännande lokaler i anslutning till Råå södra skola mitt i det pittoreska fiskeläget Råå. Råå förskola har fyra grupper; två 1-3-årsgrupper samt två 3-5-årsgrupper med en lärmiljö anpassad utifrån barnens intressen och behov.

Vi tror på det kompetenta barnet

Barn är kompetenta – de vill, kan och har förmågan att själv söka kunskap. Hos oss får barnen tid och möjlighet att med alla sina sinnen utforska omvärlden. Deras nyfikenhet, upptäckarglädje och delaktighet är grunden för all inlärning.

Det är i mötet med en utmanande miljö samt med barn och vuxna som utveckling och lärande sker. Hos oss får barnen vara sig själv utifrån sina förutsättningar. Vi är alla olika och vi ser våra olikheter som en tillgång som berikar oss. Genom att lära känna barnen och deras sätt att lära och utvecklas, kan vi se till att ditt barn blir till sitt bästa jag!