Du som förälder

Det är du som förälder som känner ditt barn bäst.

Genom ett nära samarbete skapar vi de bästa förutsättningar för att ditt barn ska utvecklas rikt och mångsidigt. Tillsammans följer vi upp hur ditt barn trivs och vad ditt barn upplever tillsammans med oss på förskolan. Tillsammans är vi betydelsefulla för ditt barns utveckling och lärande.

Genom att involvera dig som förälder i förskolans arbete, ser vi till skapa en brygga för barnet mellan förskola – hem. Vi ber gärna om hjälp och ibland skickar vi hem uppgifter som ni tillsammans får lösa.

Vi synliggör verksamheten

På Råå förskola har vi en mängd olika sätt att informera föräldrarna på bland annat via kontinuerliga månadsbrev, ledningsbrev samt information om dagens aktiviteter via anslagstavla eller veckokalender. Det finns även möjlighet att följa barnens arbete genom olika former av dokumentation på väggarna eller via vårt Instagram-konto. Genom vårt digitala forum Unikum finns det möjlighet att följa barnets utveckling och lärande – både individuellt och i grupp samt få annan viktigt information kring verksamheten.

Föräldrasamverkan

Under hösten bjuds föräldrarna på föräldramöte då vi tillsammans går igenom förskolans mål och verksamhet. Utöver detta, erbjuds olika former av samkväm under året; allt från grillkvällar, tipsrundor, drop-in, luciafirande samt olika fixardagar där förskolan står för material och föräldrarna för arbetsinsatsen.

Varje termin bjuder förskolechefen in till Föräldraråd då information ges kring verksamheten och föräldrarna får en möjlighet att påverka samt vara delaktiga. Detsamma gäller för den enkät som skickas ut varje år och som sedan ligger till grund för vårt förbättringsarbete.

En gång per termin erbjuder vi ett utvecklingssamtal gällande barnets utveckling och lärande.